X
X
X
X

Knowledge Base

HomepageKnowledge BaseKVKKAçık rızaya dayanılarak işlenen kiş...

Açık rızaya dayanılarak işlenen kişisel verilerin ilk işleme amacından farklı bir amaçla kullanılabilmesi için yeniden açık rıza alınmalı mıdır?

İlgili kişi tarafından verilen açık rıza yalnızca ilk işleme faaliyeti öncesinde belirtilen amaçlar için verilmiş sayılmaktadır. Yeni amaçlar kapsamında gerçekleştirilecek kişisel veri işleme faaliyetleri için açık rızanın yeniden alınması gerekmektedir.

Örneğin bir mağazanın, müşterilerinin satın alma alışkanlıklarını analiz etmek, müşterilerine özel teklifler yapmak, indirim kuponları göndermek için açık rıza kapsamında sadakat karta ilişkin kişisel verilerinin işleneceğini belirttikten sonra ilgili kişilerin verilerini pazarlama şirketlerine aktarması, işleme amacından farklı bir amaç ile kişisel verilerin işlenmesi sonucunu doğuracağından bu amaç için yeniden açık rıza alınması gerekecektir.

Bkz. Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 25/03/2019 tarihli ve 2019/78 sayılı Kararı.

(https://kvkk.gov.tr/Icerik/5434/2019-78)

Can't find the information you're looking for?

You have examined the knowledge base in detail, but if you cannot find the information you need,

Create a Support Ticket
Did you find it useful?
(15 times viewed. / 0 people found helpful.)

Top