X
X
X
X

Knowledge Base

HomepageKnowledge BaseKVKKAmaçları birbirinden farklı, birden...

Amaçları birbirinden farklı, birden fazla kişisel veri işleme faaliyeti için ilgili kişilerden genel nitelikte açık rıza alınabilir mi?

Açık rıza belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder. “Her türlü veri işleme faaliyeti” ifadesindeki gibi belirli bir konu ile sınırlandırılmayan genel nitelikte alınan rıza, “battaniye rıza” olarak kabul edilir ve geçersizdir.

Örneğin,                    “Kampanyalarımızdan                       haberdar

olabilmeniz için ürün ve hizmetlerimizin reklamı ve tanıtımı amacıyla tarafınıza SMS gönderilebilmesini teminen telefon numaranız ve ürün ve hizmetlerin tedariki amacıyla yurtdışında mukim iş ortaklarımıza ad, soyad, telefon numarası ve e-posta bilgileriniz açık rızanız kapsamında aktarılacaktır.” gibi bir ifadenin altında yer alan “Onaylıyorum.” seçeneğinin işaretlenmesi açık rızanın Kanuna uygun bir biçimde alındığı anlamına gelmeyecektir.

Söz konusu örnekte amaçları birbirinden farklı, birden fazla kişisel veri işleme faaliyeti bulunduğundan her faaliyet için ayrı ayrı seçenek sunulması gerekmektedir.

Bkz. Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26/07/2018 tarihli ve 2018/90 sayılı Kararı.

(https://kvkk.gov.tr/Icerik/5420/2018-90)

Can't find the information you're looking for?

You have examined the knowledge base in detail, but if you cannot find the information you need,

Create a Support Ticket
Did you find it useful?
(18 times viewed. / 0 people found helpful.)

Top